top of page

《櫻花頌》

《櫻花頌》圖 詩作者:陸天石

 

櫻花盡放好時光,京都古城添新妝。花瓣飘時勝新雪,淒冷憶懷昔滄桑。

 

作品拍攝於日本京都2014年4月初

bottom of page