top of page

《尋秋夢》

《尋秋夢》圖 詩作者:陸天石


萬水千山尋秋夢,古村舊宅情牽濃。
寒風蕭殺杏葉落,仿若身處仙境中。

 

作品拍攝於廣西2017年秋

bottom of page