top of page

《大棠紅楓》

《大棠紅楓》圖 詩作者:陸天石


大棠冬至楓葉紅,老幼歡聚美景中。

若能廣植郊野徑,錦繡延綿秋意濃。
 

作品拍攝於香港元朗大棠山道,大棠郊野公園 2017年12月冬至。

bottom of page