top of page

《彩墨報春圖》

卜算子 ·詠梅:毛澤東

 

風雨送春歸,飛雪迎春到。

已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏。

俏也不爭春,只把春來報。

待到山花爛漫時,她在叢中笑。

 

彩墨梅花-組相拍攝於南京梅花山2011年春。

bottom of page