top of page

《百鳥爭鳴》之三

《百鳥爭鳴》圖 詩:陸天石

人為錢財死,鳥為覓食亡。 今人吟古語,警世話滄桑。

拍攝於深圳陳江2020年1月
 

bottom of page