top of page

鶴頂紅

《鶴頂紅》圖 詩:陸天石

 

仙風道骨鶴頂紅,仰天鳴呼意態容。疑似閒雲隨風去,留得神曲伴長空。

 

拍攝於日本北海道2011年1月

bottom of page