top of page

廣東省連平縣之旅

《桃花源》圖 文:陸天石

 

遠上高山聞人語,雲霧深處聽清泉。千花盛開人自醉, 無心巧遇桃花源。

 

拍攝於廣東省連平縣上平鎮中村2014年2月

bottom of page