top of page

     《永青海傍》

《永青海傍》圖 詩:陸天石

 

碧海藍天白雲輕,烈日當空水氣蒸。

浪潮起復自追逐,漁舟閒置聽濤聲。


作品拍攝於越南中部永青海傍2018年10月

bottom of page