top of page

《黃山風雲》

《黃山風雲》圖 詩:陸天石

黃山頂上多奇峰,蒼勁老松賽蟠龍。
風起雲湧天變幻,仿若霧鎖萬千重。

拍攝於-黃山2007年1月
 

bottom of page