top of page

【神州大地】內蒙古-《憶往昔》

《憶往昔》圖 文:陸天石

呼倫貝爾舊村莊,傳統木屋已荒涼。
秋風輕撫芳草地,昔日瓜前屋後羊。

拍攝於內蒙古自治區呼倫貝爾2019年9月
 

bottom of page