top of page

《荷塘景像》圖 詩:陸天石

朝陽斜照碧通透, 映日荷花更見嬌。蟬鳴池邊添音韻,蜻蜓點水自逍遙。

《荷塘景像》荷塘蜻蜒攝影作品,拍攝於2013至2015年夏。

bottom of page