top of page

《深秋荷塘》 圖 詩:陸天石

蕭瑟荷塘入深秋,枯枝殘蓬伴魚遊。寒風驟雨何需懼,翠鳥捕食見無憂 。

作品拍攝創作於2016年秋

bottom of page